Veri Güvenliği - Türkçe

1. Bir bakışta veri güvenliği

Genel açıklamalar

Aşağıdaki açıklamalar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizle ne yapıldığına ilişkin genel bir bakış sunar. Kişisel veriler, sizin kişisel olarak tanımlanmanızı sağlayacak tüm verilerdir. Veri korumaya ilişkin ayrıntılı bilgileri bu metnin altında yer alan veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Web sitemizde verilerin toplanması

Bu web sitesinde verilerin toplanmasından sorumlu kişi kimdir?

Bu web sitesinde veri işleme faaliyetleri web sitesinin işleticisi tarafından yürütülür. İşleticinin iletisim bilgilerini bu web sitesinin künye başlığı altında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verilerinizin bir kısmı sizin bunları bizimle paylaşmanız sayesinde toplanır. Bu veriler örneğin iletişim formuna yazdığınız bilgiler olabilir.

Diğer bilgiler ise web sitemizi ziyaretiniz sırasında otomatik olarak IT sistemlerimiz tarafından toplanır. Bunlar her şeyden önce teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın çağrıldığı saat). Bu bilgiler web sitemize giriş yaptığınızda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için toplanır. Bazı veriler de kullanım tutumunuzun analiz edilmesi için kullanılabilir.
Aynı şekilde veriler pazar araştırması ve reklam amaçlarına yönelik olarak da toplanabilir.

Verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz haklar nelerdir?

Her zaman ücretsiz olarak kaydedilen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacına ilişkin bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu bilgilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Buna konudaki veya veri koruma konusuna ilişkin diğer sorularınızı her zaman künye başlığı altında verilmiş olan adrese yöneltebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü sunucuların araçları

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında sörf alışkanlıklarınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle çerezler ve analiz programları adı verilen programlarla gerçekleşir. Sörf alışkanlıklarınızın analizi genellikle anonim olarak gerçekleştirilir; sörf alışkanlığı sizinle ilişkilendirilemez. Bu analize itiraz edebilir veya bazı araçları kullanmayarak bu analizi önleyebilirsiniz. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıda yer alan veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. İtiraz etme olanakları hakkında bu veri koruma beyanı kapsamında sizi bilgilendireceğiz.

2. Genel açıklamalar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların işleticileri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verileriniz güvenlik esasına, ilgili yasal veri güvenliği düzenlemelerine ve bu veri güvenliği beyanına uygun bir şekilde işlenir.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde çeşitli kişisel veriler toplanır.
Kişisel veriler, sizin kişisel olarak tanımlanmanızı sağlayacak olan verilerdir. Mevcut veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bu beyan kapsamında verilerin nasıl ve hangi amaca yönelik olarak toplandığı da açıklanmaktadır.

İnternet ortamındaki veri aktarımının (ör. e-posta yoluyla iletişim) güvenlik boşlukları içerebileceğini belirtmek istiyoruz. Verilerin üçüncü şahısların erişiminden kusursuz bir şekilde korunması mümkün değildir.

Sorumlu makama ilişkin bilgiler

Bu web sitesinde veri işleme faaliyetlerinden sorumlu makam aşağıda belirtilmiştir:

Islamische Kulturunion e.V. / Islam Kültür Birliği (IKU)
Bochumer Str. 98a
D-45661 Recklinghausen

Telefon: +49 2361 34186
E-posta: info@iku-re.com

Sorumlu makam, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (ör. isimler, e-posta adresleri vs.) işlenme amacına ve yöntemine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleme faaliyetleri için verdiğiniz onayın iptal edilmesi

Veri işleme faaliyetlerinin birçoğu ancak sizin açık onayınızla mümkündür.  Daha önce vermiş olduğunuz bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta yoluyla info@iku-re.com adresine form gerektirmeyen bir bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptal bildirimine kadar gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Veri koruma hukukunun ihlal edilmesi durumunda ilgili kişinin yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkı vardır. Veri koruma hukukuna ilişkin konularda yetkili denetim makamı, şirketimizin merkezinin bulunduğu federal eyaletin eyalet veri koruma görevlisidir. Veri koruma görevlilerinin yer aldığı bir listeye ve bu görevlilerin iletişim bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Kuzey Ren Vestfalya Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Görevlisi
Helga Block
Posta kutusu 20 04 44
40102 Düsseldorf
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11/384 24-0
Telefaks: 02 11/384 24-10
E-posta: poststelle@ldi.nrw.de

Veri aktarılabilirliği hakkı

Onayınız çerçevesinde veya bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.  Verilerin doğrudan diğer bir sorumluya aktarılmasını isterseniz bu ancak teknik açıdan imkan varsa gerçekleştirilir.

SSL veya TLS şifreleme

Bu sayfa güvenlikle ilgili sebeplerden dolayı ve gizli içeriklerin, mesela sayfa işleticisi olarak bize gönderdiğiniz sipariş veya soru aktarımlarının korunması için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcınızın adres çubuğunun “http://” görünümünden “https://” görünümüne geçişinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlarsınız.

SSL veya TLS şifreleme etkinleştirildiğinde bize aktardığınız veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bu web sitesinde şifrelenmiş ödeme işlemleri

Ücretli bir sözleşme yapıldıktan sonra bize ödeme bilgilerinizi (ör. tahsil etme yetkisi verildiğinde hesap numarası) aktarma yükümlülüğünüz mevcutsa, bu bilgiler ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır.

Yaygın ödeme araçları (Visa/MasterCard, borç kaydı) ile gerçekleştirilen ödeme işlemleri SSL veya TLS şifreli bir bağlantıyla gerçekleştirilir. Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcınızın adres çubuğunun “http://” görünümünden “https://” görünümüne geçişinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlarsınız.

Şifreli iletişimde bize aktardığınız ödeme bilgileriniz üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

3. Veri koruma görevlisi

Yasal veri koruma görevlisi

Derneğimiz için bir veri koruma görevlisi görevlendirmiş bulunmaktayız.
Salih Dalgali (Dalgali Bilgisayar ve Internet Hizmetleri)
Bochumer Str. 94b
45661 Recklinghausen
Telefon: 0177/8084236
E-Mail: destek@dalgali.com

4. Yazılı formlar ile verilerin toplanması

Formlar aracılığı ile toplanan kişisel veriler GVKT’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendine dayanarak ve eğer form üzerinde onay beyanı talep edilmekteyse bunun yanı sıra aynı tüzüğün 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanarak toplanır ve işlenir. Ayrıca bu veriler GVKT’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanarak reklam amaçları için kullanılır. Ödemelerle ilgili formların kaydedilme süresi 10 yıldır, diğer durumlar için veriler ilgili yıldan sonra en az 3 takvim yılı daha saklanmalıdır. Formların bu süreyle kaydedilmesinin amacı yasal gerekliliklerin karşılanması ve olası karşılıklı taleplerin çözüme ulaştırılmasıdır. Verilerin kaydedilmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır, bu durumda veriler gerekli olan minimum ölçüde kaydedilir ve kaydetme süreleri dolar dolmaz tamamen silinir. Ancak itiraz etmemeniz durumunda veriler gerekli yasal süreden sonra da reklam amaçlı olarak işlenmeye devam edilecektir.

5. Web sitemizde verilerin toplanması

Çerezler

İnternet sayfaları kısmen çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınızda hasara yol açmaz ve virüs içermezler. Çerezler, hizmetlerimizi daha kullanıcı dostu, etkin ve güvenli bir şekilde sunmamızı sağlar. Çerezler bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır.

Bizim tarafımızdan kullanılan çerezlerin birçoğu “oturum çerezleri” adı verilen çerezlerdir. Bunlar oturumunuz sonlandığında otomatik olarak silinir. Diğer çerezler siz bunları silene kadar terminalinizde kalır. Bu çerezler tarayıcınızı bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı bırakılan çerezler hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere münferit durumlarda izin verileceği, çerezlerin belli durumlarda kabul edileceği veya genel olarak reddedileceği ve tarayıcınız kapatılırken çerezlerin otomatik olarak silineceği şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim işleminin veya bazı, sizin tarafınızdan istenen fonksiyonların (ör. ürün sepeti fonksiyonu) sunulması için gerekli olan çerezler GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca kaydedilir. Web sitesi işleticisi hizmetlerini teknik açıdan hatasız sunmak ve bunları optimize etmek için haklı olarak çerezlerin kaydedilmesini istemektedir. Diğer çerezler (ör. sörf alışkanlıklarınızın analizi için kullanılan çerezler) kaydedildiğinde, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınmaktadır.

Sunucu log dosyaları

Sayfaların sunucusu log dosyaları olarak adlandırılan dosyalarda tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği bilgileri otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bu bilgiler şunlardır:

 • Tarayıcı tipi ve tarayıcı versiyonu
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişimi gerçekleştiren sistemin adı
 • Sunucu sorgusunun saati
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması GVKT madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisi hizmetlerini teknik açıdan hatasız sunmak ve web sitesini optimize etmeyi istemektedir, bunun için sunucu log dosyalarının tutulması gerekmektedir.

İletişim formu

İletişim formu üzerinden bize soru yöneltmek isterseniz, formda belirtilen iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere bu soru formunda yer alan verileriniz, sorunuzun işleme alınması ve sonraki sorular için tarafımızca kaydedilir. Bu verileri sizin onayınız olmaksızın üçüncü taraflara aktarmayız.

Dolayısıyla iletişim formunda belirtilen verilerin işlenmesi sadece sizin onayınızla gerçekleşir (GVKT madde 6, fıkra 1, bent a). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta yoluyla form gerektirmeyen bir bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptal bildirimine kadar gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

İletişim formunda belirttiğiniz veriler, siz bizden bunların silinmesini talep edene, verilerin kaydedilmesine ilişkin onayınızı iptal edene kadar veya verilerin kaydedilmesine ilişkin amaç ortadan kalkana kadar (ör. başvurunuzun değerlendirilmesi tamamlanması) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler, özellikle saklama süreleri geçerliliğini korur.

Bu web sitesine kayıt olma

Bu sayfada ek fonksiyonları kullanabilmek için web sitemize kayıt olabilirsiniz. Bunun için girilen verileri sadece kayıt olduğunuz ilgili teklifin veya hizmetin kullanılması amacıyla kullanırız. Kayıt işlemi esnasında sorulan zorunlu bilgilerin eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir. Aksi halde kayıt talebiniz reddedilecektir.

Hizmet kapsamındaki değişiklikler veya gerekli teknik değişiklikler gibi önemli değişikliklerde sizi bilgilendirmek için kayıt esnasında verdiğiniz e-posta adresi kullanılacaktır.

Kayıt işlemi esnasında belirtilen verilerin işlenmesi sadece sizin onayınızla gerçekleşir (GVKT madde 6, fıkra 1, bent a). Vermiş olduğunuz bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta yoluyla form gerektirmeyen bir bildirimde bulunmanız yeterlidir. Önceden gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Kayıt işlemi esnasında toplanan veriler, web sitemizde kayıtlı olduğunuz süre boyunca tarafımızca kaydedilir ve daha sonra silinir. Yasal saklama süreleri geçerliliğini korur.

Bu web sitesinde yorum fonksiyonu

Bu web sitesinde yorum fonksiyonu için, yorumunuzun yanı sıra yorumun oluşturulduğu zamana ilişkin bilgiler, e-posta adresiniz ve eğer yorumunuzu anonim olarak göndermiyorsanız, seçtiğiniz kullanıcı adınız da kaydedilir.

IP adresinin kaydedilmesi

Yorum fonksiyonumuz, yorum yapan kullanıcıların IP adreslerini kaydeder. Sayfamızda yapılan yorumları yayınlamadan önce konrol etmediğimiz için, yasaların ihlal edilmesi, hakaret ve propaganda durumunda bu yorumu yapan kişiye karşı işlem yapabilmek için bu bilgilere ihtiyacımız vardır.

Yorumların kaydedilme süresi

Yorumlar ve bununla ilgili veriler (ör. IP adresi) kaydedilir ve yorum yapılan içerik tamamen silinene veya yorumların yasal gerekçeler sebebiyle silinmesi gerekene (ör. hakaret içerikli yorumlar) kadar web sitemizde kalır.

Yasal dayanak

Yorumların kaydedilmesi onayınıza dayanarak gerçekleşir (GVKT madde 6, fıkra 1, bent a). Vermiş olduğunuz bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta yoluyla form gerektirmeyen bir bildirimde bulunmanız yeterlidir. Önceden gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri sadece hukuki ilişkinin gerekçelendirilmesi, içeriksel düzenlemesi veya değiştirilmesi için gerekli olması halinde toplar, işler ve kullanırız (envanter verileri). Bunlar, verilerin bir sözleşme şartlarının yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi işlemler için işlenmesine izin veren GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, b bendine dayanarak gerçekleştirilir. Ayrıca bu veriler GVKT’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanarak reklam amaçları için kullanılır.

Toplanan müşteri verileri görev tamamlandığında veya iş ilişkisi sonlandırıldığında silinir. Yasal saklama süreleri geçerliliğini korur.

Hizmetler için sözleşme yapılması durumunda ve dijital içerikler için veri aktarımı

Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı sadece bu aktarım sözleşme çerçevesinde gerekli ise gerçekleştirilir, mesela ödeme işlemlerinin yapılması için görevlendirilen kredi kurumuna veri aktarımı gibi.

Bunun dışında veri aktarımı gerçekleştirilmez veya sadece sizin açık onayınız ile gerçekleştirilir. Verileriniz sizin açık onayınız olmadan (GVKT madde 6, fıkra 1, bent a) reklam gibi amaçlara yönelik olarak üçüncü taraflara aktarılmaz.

Veri işleme faaliyetlerinin dayanağı, verilerin bir sözleşme şartlarının yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi işlemler için işlenmesine izin veren GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, b bendidir.

6. Sosyal medya

Facebook eklentileri (Beğen & Paylaş butonu)

Sayfalarımıza Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD sosyal ağ sunucusunun eklentileri entegre edilmiştir.  Facebook eklentilerini Facebook logosundan veya sayfamızda bulunan “Beğen butonundan” tanırsınız. Facebook eklentilerine ilişkin genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Sayfamızı ziyaret ettiğinizde eklenti üzerinden tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı gerçekleştirilir. Bu bağlantı sayesinde Facebook, IP adresinizle sayfamızı ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınız açıkken Facebook “Beğen butonuna” bastığınızda Facebook profiliniz ile sayfalarımızın içeriği arasında bağlantı kurabilirsiniz. Bu sayede Facebook sayfalarımıza yapılan ziyareti sizin kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan bilgilerin içeriği ve bunların Facebook tarafından kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgiyi şu adreste Facebook’un veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Sayfamıza yapılan ziyaretin Facebook tarafından Facebook kullanıcı hesabınızla eşleştirilmesini istemiyorsanız lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapınız.

Facebook eklentilerinin kullanılması GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisi, haklı olarak sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde görülmeyi istemektedir.

Twitter eklentisi

Sayfalarımıza Twitter hizmetinin fonksiyonları eklenmiştir. Bu fonksiyonlar Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından sunulur. Twitter’ın ve “Re-Tweet” fonksiyonunun kullanılması ile tarafınızca ziyaret edilen web siteleri Twitter hesabınızla bağdaştırılır ve diğer kullanıcılara bildirilir. Bu esnada verileri Twitter’a da aktarılır. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan bilgilerin içeriği ve bunların Twitter tarafından kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgiyi şu adreste Twitter’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://twitter.com/privacy.

Twitter eklentilerinin kullanılması GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisi, haklı olarak sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde görülmeyi istemektedir.

Twitter’daki veri koruma ayarlarınızı https://twitter.com/account/settings adresinden değiştirebilirsiniz.

Google+ eklentisi

Sayfalarımız Google+fonksiyonlarını kullanmaktadır. Bu fonksiyonlar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sunulur.

Verilerin toplanması ve aktarımı: Google+ butonu ile bilgileri dünya çapında yayınlayabilirsiniz. Google+ butonu üzerinden siz ve diğer kullanıcılara Google ve diğer partnerlerimizin kişiselleştirilmiş içerikleri sunulur. Google hem sizin +1 verdiğiniz içeriklere ilişkin bilgileri hem de +1 butonuna basarken baktığınız sayfalara ilişkin bilgileri kaydeder. +1’leriniz profil isimleriniz ve fotoğrafınızla birlikte bilgi olarak, Google hizmetlerinde, mesela arama sonuçlarında veya Google profilinizde ya da internette web sitelerinde ve internet reklam anonslarındaki diğer yerlerde gösterilebilir.

Google, hizmetlerini sizin için ve diğer kişiler için iyileştirebilmek amacıyla +1 aktiviteleriniz hakkında bilgiler toplar. Google+ butonunu kullanabilmek için dünya çapında görülebilen, en azından profil için seçilen ismi içeren kamuya açık bir Google profiline sahip olmanız gerekmektedir. Bu isim tüm Google hizmetlerinde kullanılacaktır. Bazı durumlarda bu isim, Google hesabınızdan içerik paylaşırken kullandığınız başka bir ismin yerine de geçebilir. Google profilinizin kimliği, e-posta adresinizi bilen veya sizin hakkınızda kimlik tanımlayıcı diğer bilgilere sahip olan kullanıcılara gösterilebilir.

Toplanan verilerin kullanılması: Yukarıda açıklanan kullanım amaçlarının yanı sıra sizin tarafınızdan sunulan bilgiler geçerli Google veri koruma hükümleri uyarınca kullanılır. Google, kullanıcıların +1 aktiviteleri hakkında derlenmiş istatistikleri yayınlayabilir veya bunları kullanıcılara veya yayımcı, ilgili ya da bağlı web siteleri gibi partnerlere aktarabilir.

Google+ eklentilerinin kullanılması GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisi, haklı olarak sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde görülmeyi istemektedir.

Instagram eklentisi

Sayfalarımıza Instagram hizmetinin fonksiyonları eklenmiştir. Bu fonksiyonlar Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından sunulur.

Instagram hesabınız açıkken Instagram butonuna bastığınızda Instagram profiliniz ile sayfalarımızın içeriği arasında bağlantı kurabilirsiniz. Bu sayede Instagram, sayfalarımıza yapılan ziyareti sizin kullanıcı hesabınızla eşleştirebilir. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan bilgilerin içeriği ve bunların Instagram tarafından kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek istiyoruz.

Instagram eklentilerinin kullanılması GVKT madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisi, haklı olarak sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde görülmeyi istemektedir.

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgiyi şu adreste Instagram’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Linkedin eklentisi

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Linkedin eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland. Durch das Benutzen von Linkedin und der Funktion Teilen werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Linkedin-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten, u.a Anmeldedaten, Cookies, Geräteinformationen und Internetprotokolladressen („IP“-Adressen), an Linkedin übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Linkedin unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

Die Verwendung des Linkedin-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

7. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesi web analiz hizmeti Google Analytics’in fonksiyonlarını kullanır. Bu fonksiyonlar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sunulur.

Google Analytics “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızı analiz eden metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle Google’ın ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir.

Google-Analytics çerezlerinin kaydedilmesi ve bu analiz aracının kullanılması GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisi hem web hizmetlerini hem de reklamlarını optimize etmek için haklı olarak kullanım alışkanlıklarının analiz edilmesini istemektedir.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme fonksiyonunu etkinleştirdik. Bu sayede IP adresiniz ABD’ye aktarılmadan önce Google tarafından, Avrupa Birliği üye devletleri içinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının sözleşme ülkeleri içinde kısaltılır. Tam IP adresi sadece istisnai durumlarda ABD’ye Google’ın bir sunucusuna aktarılır ve burada kısaltılır. Google, bu bilgileri, bu web sitesinin işleticisinin adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi işleticisine web sitesi kullanımıyla ve internet kullanımıyla ilişkili diğer hizmetleri sunmak için kullanacaktır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresi Google tarafından diğer verilerle birleştirilmez.

Tarayıcı eklentisi

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarları yaparak önleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam kapsamlı olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca çerez tarafından oluşturulan ve web stesini kullanımınıza ilişkin verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz, bunun için aşağıdaki linkte bulunan tarayıcı eklentisini indirmeniz ve kurulumunu yapmanız gerekmektedir:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verilerin toplanmasına itiraz etme hakkı

Aşağıdaki linke tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını engelleyebilirsiniz. Bu durumda, gelecekte bu web sitesini ziyaretinizin kaydedilmesini engelleyen bir devre dışı bırakma çerezi yerleştirilir. Google Analytics’in devre dışı bırakılması

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından ele alınmasına ilişkin daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

İş emrinin işlenmesi

Google ile iş emrinin işlenmesi için bir sözleşme yapmış bulunmaktayız ve bu anlamda Google Analytics hizmetini kullanırken Alman veri koruma makamlarının sıkı talimatlarına tamamen riayet ederiz.

Google Analytics demografik özellikler fonksiyonu

Bu web sitesi Google Analytics’in “demografik özellikler” fonksiyonunu kullanır. Bu özellikler sayesinde, sayfa ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgiler içeren raporlar oluşturulabilir. Bu veriler Google’ın ilgi alanlarına ilişkin reklamlarından ve üçüncü sunucuların ziyaretçi verilerinden alınır. Bu veriler belli bir kişiye atanamaz. Bu fonksiyonu istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarları üzerinden devre dışı bırakabilir veya verilerinizin Google Analytics toplanmasını Verilerin toplanmasına itiraz etme hakkı” maddesinde açıklandığı gibi genel olarak yasaklayabilirsiniz.

8. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan bülteni almak istiyorsanız, e-posta adresinize ve verdiğiniz e-posta adresinin sizin olup olmadığını ve size bülten gönderilmesini onaylayıp onaylamadığınızı denetlememizi sağlayacak bilgilere ihtiyacımız vardır. Bundan başka bilgi toplanmaz veya sadece gönüllülük esasına dayanarak toplanır. Bu verileri sadece talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Dolayısıyla bülten kayıt formunda belirtilen verilerin işlenmesi sadece sizin onayınızla gerçekleşir (GVKT madde 6, fıkra 1, bent a). Verilerin, e-posta adresinin kaydedilmesine ve bültenlerin gönderilmesi için bunların kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman bültende bulunan “üyeliği sonlandır” linki üzerinden iptal edebilirsiniz. Önceden gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Bülten gönderimi için bize vermiş olduğunuz verileriniz bülten üyeliğinden çıkış yapana kadar kaydedilir ve bülten üyeliği sonlandırıldığında silinir. Başka amaçlara yönelik olarak tarafımızca kaydedilmiş olan veriler bundan etkilenmez.

9. Eklentiler ve araçlar

YouTube

Web sayfamız Google tarafından işletilen YouTube sayfasının eklentilerini kullanmaktadır. Bu sayfaların işleticisi LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD merkezli YouTube şirketidir.

YouTube eklentileri ile donatılmış sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde YouTube sunucuları ile bağlantı kurulur. Bu sırada YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir.

YouTube hesabınızda oturumunuz açık ise, You Tube’un sörf alışkanlıklarınızı doğrudan hesabınızla ilişkilendirmesine imkan vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu engelleyebilirsiniz.

YouTube’un kullanılmasındaki amacı çevrim içi hizmetlerimizin cazip bir şekilde sunulmasıdır. Bu amaçla YouTube kullanımı  GVKT’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendine dayanarak gerçekleşir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiye YouTube’un veri güvenliği beyanından ulaşabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Bu sayfa bir API üzerinden Google Maps harita hizmetini kullanır. Bu hizmet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sunulur.

Google Maps fonksiyonlarının kullanılması için IP adresinizin kaydedilmesi gerekmektedir. Genellikle bu bilgiler ABD’ye Google’ın bir sunucusuna aktarılır ve burada kısaltılır. Bu sayfaların sunucusunun bu veri aktarımı üzerinde bir etkisi yoktur.

Google Maps kullanımındaki amaç, çevrim içi hizmetlerimizin daha cazip şekilde tasarlanmasını ve web sitesinde verdiğimiz adreslerin daha kolay bulunmasını sağlamaktır. Bu amaç GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca meşru bir menfaat teşkil eder.

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi şu adreste Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Ödeme hizmeti sunucuları

PayPal

Bu web sitesinde diğerlerinin yanı sıra PayPal ödeme hizmetini sunmaktayız. Bu ödeme hizmetinin sunucusu PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan sonra “PayPal” olarak anılacaktır).

PayPal üzerinden ödeme seçeneğini seçerseniz verdiğiniz ödeme bilgileri PayPal’e aktarılır.

Verilerinizin PayPal’e aktarımı GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, a bendine (onay) ve GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, b bendine (sözleşmenin gerçekleştirilmesi için işleme faaliyetleri) dayanarak gerçekleştirilir. Veri işleme faaliyetleri için vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal etme imkanına sahipsiniz. İptal işlemi, geçmişte gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinin geçerliliğini etkilemez.

Klarna

Bu web sitesinde diğerlerinin yanı sıra Klarna ödeme hizmeti ile ödeme imkanı sunmaktayız. Sunucu Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç’tir. (bundan sonra “Klarna” olarak anılacaktır).

Klarna farklı ödeme seçenekleri sunar (ör. taksitli ödeme). Klarna (Klarna-Checkout çözümü) üzerinden ödeme seçeneğini seçerseniz Klarna sizin hakkınızda çeşitli kişisel bilgiler toplar. Bu konuya ilişkin ayrıntıları aşağıdaki linkte yer alan Klarna veri koruma beyanında bulabilirsiniz. https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna, Klarna-Checkout çözümünü optimize etmek için çerezler kullanır. Checkout çözümünün optimize edilmesi GVKT madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca meşru bir menfaat teşkil eder. Çerezler terminalinizde kaydedilen ve herhangi bir hasara yol açmayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler siz bunları silene kadar terminalinizde kalır. Klarna çerezlerinin kullanımına ilişkin ayrıntıları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Verilerinizin Klarna’ya aktarımı GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, a bendine (onay) ve GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, b bendine (sözleşmenin gerçekleştirilmesi için işleme faaliyetleri) dayanarak gerçekleştirilir. Veri işleme faaliyetleri için vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal etme imkanına sahipsiniz. İptal işlemi, geçmişte gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinin geçerliliğini etkilemez.

Sofortüberweisung

Web sitemizde diğerlerinin yanı sıra “Sofortüberweisung” yoluyla ödeme hizmetini sunmaktayız. Bu ödeme hizmetinin sunucusu Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih’dir (bundan sonra “Sofort GmbH” olarak anılacaktır).

“Sofortüberweisung” yöntemi sayesinde Sofort GmbH’dan gerçek zamanlı olarak ödeme onayı alabilmekte ve derhal yükümlülüklerimizi yerine getirmeye başlayabilmekteyiz.

“Sofortüberweisung” yöntemi ile ödeme yapmaya karar verirseniz, Sofort GmbH’ya çevrim içi bankacılık hesabına giriş yapabilmesi için PIN ve geçerli TAN bilgilerini aktarmanız gerekir. Daha sonra Sofort GmbH giriş yaptıktan sonra otomatik olarak hesap durumunuzu kontrol eder ve sizin tarafınızdan verilen TAN yardımıyla bize yapılacak havaleyi gerçekleştirir. Ardından bize derhal transaksiyon onayı gönderir. Ayrıca giriş yapıldıktan sonra cirolarınız, dispo kredisi çerçevesinde aldığınız krediler ve mevcut olan diğer hesaplar ve bunların bakiyeleri otomatik olarak kontrol edilir.

PIN ve TAN bilgilerinin yanı sıra girdiğiniz ödeme verileri ve kişisel verileriniz de Sofort GmbH’ye aktarılır. Kişisel verileriniz isim ve soy isminiz, adresiniz, telefon numaranız (numaralarınız), e-oısta adresiniz, IP adresiniz ve gerekirse ödeme işlemi için gerekli diğer verilerdir. Bu verilerin aktarılması kimliğinizi şüphe kalmayacak şekilde teyit etmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için gereklidir.

Verilerinizin Sofort GmbH’ya aktarımı GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, a bendine (onay) ve GVKT’nin, 6. maddesinin, 1. fıkrasının, b bendine (sözleşmenin gerçekleştirilmesi için işleme faaliyetleri) dayanarak gerçekleştirilir. Veri işleme faaliyetleri için vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal etme imkanına sahipsiniz. İptal işlemi, geçmişte gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinin geçerliliğini etkilemez.

Sofort GmbH ile ödemeye ilişkin ayrıntıları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: https://www.sofort.de/datenschutz.html und https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Web sitemizde diğerlerinin yanı sıra “Paydirekt” yoluyla ödeme hizmetini sunmaktayız. Bu ödeme hizmetinin sunucusu Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Almanya’dır (bundan sonra “Paydirekt” olarak anılacaktır).

Ödeme işlemini Paydirekt ile gerçekleştirdiğinizde Payridrekt çeşitli transaksiyon verileri toplar ve bunları Paydirekt ile kayıtlı olduğunuz bankaya iletir. Ödeme için gerekli olan verilerin yanı sıra Paydirekt transaksiyonun gerçekleştirilmesi çerçevesinde gerekirse teslimat adresi veya ürün sepetinde münferit pozisyonlar gibi başka veriler de toplar.

Ardından Paydirekt transaksiyonu bankaya bunun için verilmiş olan yetkilendirme metoduyla geçerli kılar. Daha sonra ödenecek meblağ hesabınızdan bizim hesabımıza havale edilir. Ne biz ne de üçüncü bir taraf hesap verilerinize erişemez.

Paydirekt  ile ödemeye ilişkin Genel Çalışma Şartlarını ve veri koruma hükümlerini Paydirekt’in aşağıdaki linkinde bulabilirsiniz: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Datenschutzerklärung - Deutsch

Datenschutzerklärung

1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, die wir erheben. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung?

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. Wiederum können Daten für die Marktforschung und Werbezwecke erhoben werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Islamische Kulturunion e.V. / Islam Kültür Birliği (IKU)
Bochumer Str. 98a
D-45661 Recklinghausen

Telefon: +49 2361 34186
E-posta: info@iku-re.com

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an info@iku-re.com Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Website

Besteht nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags eine Verpflichtung, uns Ihre Zahlungsdaten (z.B. Kontonummer bei Einzugsermächtigung) zu übermitteln, werden diese Daten zur Zahlungsabwicklung benötigt.

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, Lastschriftverfahren/PayPal/Sofortüberweisung/Rechnung und oder Ähnliches) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. TLS-Verbindung.

Widerspruch gegen Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

3. Datenschutzbeauftragter

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter

Wir haben für unser Verein einen Datenschutzbeauftragten bestellt.
Salih Dalgali (Dalgali Computer & Internet Service)
Bochumer Str. 94b
45661 Recklinghausen
Telefon: 0177/8084236
E-Mail: destek@dalgali.com

4. Datenerfassung durch Schriftliche Formulare

Personenbegzogene Daten, die durch schriftliche Formulare erhoben werden, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, falls auf dem Formular eine Einwilligung gefordert wurde, und/oder auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO erhoben und verarbeitet. Darüber hinaus werden diese Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für Werbezwecke genutzt. Die Speicherdauer beträgt bei Formularen, die in Verbindung mit Zahlungen stehen, 10 Jahre und für sonstige Fälle mindestens bis zum Ablauf von 3 weiteren Kalenderjahren. Diese Speicherung erfolgt um den gesetzlichen Erfordernissen zu genügen und für mögliche gegenseitige Ansprüche. Sie können der Speicherung jederzeit widerrufen, sodass die Daten auf das minimal erforderliche reduziert werden und sobald die Frist abläuft komplett gelöscht werden. Sollten Sie jedoch nicht widersprechen, werden die Daten weiterhin für Werbezwecke über die nötige gesetzliche Frist hinaus verarbeitet.

5. Datenerfassung auf unserer Website

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL
 • Hostname des zugreifenden Rechners
 • Uhrzeit der Serveranfrage
 • IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Registrierung auf dieser Website

Sie können sich auf unserer Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen.

Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu informieren.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf unserer Website registriert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Kommentarfunktion auf dieser Website

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.

Speicherung der IP-Adresse

Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare verfassen. Da wir Kommentare auf unserer Seite nicht vor der Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können.

Abonnieren von Kommentaren

Als Nutzer der Seite können Sie nach einer Anmeldung Kommentare abonnieren. Sie erhalten eine Bestätigungsemail, um zu prüfen, ob Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. Sie können diese Funktion jederzeit über einen Link in den Info-Mails abbestellen. Die im Rahmen des Abonnierens von Kommentaren eingegebenen Daten werden in diesem Fall gelöscht; wenn Sie diese Daten für andere Zwecke und an anderer Stelle (z.B. Newsletterbestellung) an uns übermittelt haben, verbleiben die jedoch bei uns.

Speicherdauer der Kommentare

Die Kommentare und die damit verbundenen Daten (z.B. IP-Adresse) werden gespeichert und verbleiben auf unserer Website, bis der kommentierte Inhalt vollständig gelöscht wurde oder die Kommentare aus rechtlichen Gründen gelöscht werden müssen (z.B. beleidigende Kommentare).

Rechtsgrundlage

Die Speicherung der Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Darüber hinaus werden die Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für Werbezwecke genutzt.

Die erhobenen Kundendaten werden nach dem Widerruf gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler, Warenversand und andere Unternehmen

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

6. Soziale Medien

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php. Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Die Verwendung des Facebook-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Twitter Plugin

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: https://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings ändern.
Die Verwendung des Twitter-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Google+ Plugin

Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google+. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google+-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

Die Verwendung des Google+-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Instagram Plugin

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integriert.

Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.

Die Verwendung des Instagram-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Linkedin Plugin

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Linkedin eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland. Durch das Benutzen von Linkedin und der Funktion Teilen werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Linkedin-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten, u.a Anmeldedaten, Cookies, Geräteinformationen und Internetprotokolladressen („IP“-Adressen), an Linkedin übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Linkedin unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.
Die Verwendung des Linkedin-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

7. Analyse Tools und Werbung

Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsdatenverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Demografische Merkmale bei Google Analytics

Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.

8. Newsletter

Newsletterdaten

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte ohne Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.

9. Plugins und Tools

YouTube

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Zahlungsanbieter

PayPal

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung via PayPal an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden “PayPal”).

Wenn Sie die Bezahlung via PayPal auswählen, werden die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal übermittelt.

Die Übermittlung Ihrer Daten an PayPal erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.

Klarna

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung mit den Diensten von Klarna an. Anbieter ist die Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (im Folgenden “Klarna”).

Klarna bietet verschiedene Zahlungsoptionen an (z.B. Ratenkauf). Wenn Sie sich für die Bezahlung mit Klarna entscheiden (Klarna-Checkout-Lösung), wird Klarna verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen erheben. Details hierzu können Sie in der Datenschutzerklärung von Klarna unter folgendem Link nachlesen: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna nutzt Cookies, um die Verwendung der Klarna-Checkout-Lösung zu optimieren. Die Optimierung der Checkout-Lösung stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und keinen Schaden anrichten. Sie verbleiben auf Ihrem Endgerät bis Sie sie löschen. Details zum Einsatz von Klarna-Cookies entnehmen Sie folgendem Link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Die Übermittlung Ihrer Daten an Klarna erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.

Sofortüberweisung

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung mittels “Sofortüberweisung” an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (im Folgenden “Sofort GmbH”).

Mit Hilfe des Verfahrens “Sofortüberweisung” erhalten wir in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung von der Sofort GmbH und können unverzüglich mit der Erfüllung unserer Verbindlichkeiten beginnen.

Wenn Sie sich für die Zahlungsart “Sofortüberweisung” entschieden haben, übermitteln Sie die PIN und eine gültige TAN an die Sofort GmbH, mit der diese sich in Ihr Online-Banking-Konto einloggen kann. Sofort GmbH überprüft nach dem Einloggen automatisch Ihren Kontostand und führt die Überweisung an uns mit Hilfe der von Ihnen übermittelten TAN durch. Anschließend übermittelt sie uns unverzüglich eine Transaktionsbestätigung. Nach dem Einloggen werden außerdem Ihre Umsätze, der Kreditrahmen des Dispokredits und das Vorhandensein anderer Konten sowie deren Bestände automatisiert geprüft.

Neben der PIN und der TAN werden auch die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten sowie Daten zu Ihrer Person an die Sofort GmbH übermittelt. Bei den Daten zu Ihrer Person handelt es sich um Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer(n), Email-Adresse, IP-Adresse und ggf. weitere zur Zahlungsabwicklung erforderliche Daten. Die Übermittlung dieser Daten ist notwendig, um Ihre Identität zweifelsfrei zu festzustellen und Betrugsversuchen vorzubeugen.

Die Übermittlung Ihrer Daten an die Sofort GmbH erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.

Details zur Zahlung mit Sofortüberweisung entnehmen Sie folgenden Links: https://www.sofort.de/datenschutz.html und https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirect

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung mittels Paydirekt an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland (im Folgenden “Paydirekt”).

Wenn Sie die Bezahlung mittels Paydirekt ausführen, erhebt Paydirekt verschiedene Transaktionsdaten und leitet diese an die Bank weiter, bei der Sie mit Paydirekt registriert sind. Neben den für die Zahlung erforderlichen Daten erhebt Paydirekt im Rahmen der Transaktionsabwicklung ggf. weitere Daten wie z.B. Lieferadresse oder einzelne Positionen im Warenkorb.

Paydirect authentifiziert die Transaktion anschließend mit Hilfe des bei der Bank hierfür hinterlegten Authentifizierungsverfahrens. Anschließend wird der Zahlbetrag von Ihrem Konto auf unser Konto überwiesen. Weder wir noch Dritte haben Zugriff auf Ihre Kontodaten.

Details zur Zahlung mit Paydirekt entnehmen Sie den AGB und den Datenschutzbestimmungen von Paydirekt unter: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.